Centrum Cyfryzacji

Po prostu mądrze.

Wojciech Olender Inspektor Ochrony Danych

Do zadań IOD należy m.in. bieżące monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w tym:

1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;

4. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO.

Specjalizujemy się w rozwiązaniach, które chronią interesy Naszych Klientów i zwiększają efektywność pracy organizacji.

Tworzymy Firmę, która zapewnia bezpieczeństwo danych i automatyzację procesów w zakresie przepływu dokumentacji zgodnie z RODO. Odbiorcami naszych rozwiązań są Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Firmy, które zatrudniają dwudziestu i więcej pracowników. Wyróżnia nas prosty sposób wdrożenia i indywidualne wsparcie dla naszych Klientów. Zapewniamy bezpośredni dostęp do Eksperta i Zespołu Specjalistów – wszystko po to, aby zapewnić Państwu skuteczne wsparcie podczas naszej współpracy. Wtedy, gdy tylko będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, jesteśmy dostępni, a Państwa opiekun jest do dyspozycji.

Kontakt

Centrum Cyfryzacji sp. z o.o. sp. k.

E-mail

biuro@centrumcyfryzacji.pl

Adres

Rynek 16
47-300 Krapkowice

Telefon kontaktowy

+ 48 887 818 800

Centrum Cyfryzacji sp. z o.o. sp. k.

Informacje

Polityka Prywatności

Kontakt